Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

MTK, spol.s r.o

Telefónne čislo:
(0903) 901224
Mobil:
(057) 4431745
Fax:
(033) 6473846, (033) 6473846
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Východná 62
Sídlo:
934 01 Levice, Východná 62

Top Služby: